Kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy pełen zakres usług od momentu zatrudnienia pracownika do momentu wystawienia świadectwa pracy . Zapewniamy również kompleksowe usługi z zakresu płac. 

Wykonujemy następujące czynności z zakresu płac:

  • sporządzanie listy płac pracowników

  • obliczanie miesięcznej składki na ZUS,

  • wystawianie przelewów,

  • wypełnianie deklaracji ZUS wraz z przesyłaniem ich droga elektroniczną,

  • obsługa kadrowa i pracownicza

  • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie oraz umów o dzieło,

  • obliczanie wynagrodzeń pracowników

Zajmujemy się obsługą systemu kadry i płace. Gwarantujemy dokładność i terminowość.

Zapraszamy.