Safe Work ― firma konsultingowa

Firma SAFE WORK oferuje kompleksową obsługę firm w ramach BHP. Specjalizujemy się w prowadzeniu wstępnych i okresowych szkoleń dotyczących BHP, udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzimy kursy dla pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze. Służymy fachowym doradztwem w kwestiach związanych z ochroną przeciwpożarową w miejscach pracy. Oferujemy Państwu również obsługę kadrowo-płacową.

Nasza firma działa od 01. 03. 1997 roku, prowadząc pełną obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie BHP i kadr. Stale dokształcamy naszych pracowników i podnosimy ich kwalifikacje, aby jak najlepiej mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z Klientami. Obecnie sprawujemy nadzór BHP w 95 firmach województwa łódzkiego.

Specjaliści do spraw BHP

Zatrudniamy specjalistów zakresie BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i nadzoru BHP nad różnego typu budowami oraz fachowców do spraw kadr i płac. W pełni wyszkolona i doświadczona kadra dojeżdża na miejsce każdej inwestycji oraz wykonuje swoją pracę w pełni profesjonalnie, jest obecna przy wszystkich kontrolach organów nadzoru i prowadzi niezbędną dokumentację.

Specjaliści do spraw BHP

szkolenia

Szkolenia z zakresu BHP

Oferujemy Państwu współpracę na podstawie stałej umowy na czas określony lub nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Zapewniamy prowadzenie bieżącej obsługi w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami), wykonanie poszczególnych usług z zakresu BHP (szkolenia BHP, szkolenia dotyczące udzielania pomocy przedlekarskiej, ocenę ryzyka, programy szkoleń, tabele przydziału odzieży roboczej i środków ochrony, przeglądy stanu BHP i wiele innych).