Pomoc przedmedyczna

Szkolenia z pomocy przedmedycznej

Oferujemy szkolenia prowadzone przez ratowników medycznych. Koszt szkolenia wynosi  100 zł od osoby.

Ponadto zapewniamy:

  • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  • pomoc przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
  • pomoc w realizacji profilaktyki zdrowotnej załogi);