Usługi BHP

Kompleksowe usługi BHP

Oferowana przez nas obsługa bhp zawiera:

  • organizację i prowadzenie szkoleń BHP (szkolenia wstępne dla osób zatrudnionych na stanowiskach: robotniczych, administracyjno - biurowych, inżynieryjno - technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami);
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

Nadzory BHP

Nasza firma występuje w  imieniu  zleceniodawcy  przed   państwowymi  organami  nadzoru  nad  warunkami  pracy.  Organy te to:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Urząd Dozoru Technicznego itp.

O każdym wystąpieniu firma SAFE WORK zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić  osoby kierujące działalnością.

Specjaliści firmy SAFE WORK działają na terenie całego województwa łódzkiego, przy czym ciągle rozszerzamy swoją działalność o nowe miejsca na terenie całego kraju.